Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Udział powierzchniowo-miąższościowy gatunków panujących

 

Gatunek

panujący

Pow. leśna [ha]

Zapas [m3]

%

1

2

3

SO

13378,75

76,35

2550849

70,84

SO.C

16,44

0,09

2915

0,08

MD

187,95

1,07

27164

0,75

ŚW

39,93

0,23

3512

0,10

JD

49,91

0,28

20465

0,57

BK

1474,03

8,41

515002

14,30

DB

852,85

4,87

170872

4,75

DB.C

8,47

0,05

1305

0,04

JW

15,50

0,09

1837

0,05

JS

16,84

0,10

1437

0,04

GB

22,93

0,13

5475

0,15

BRZ

595,37

3,40

106912

2,97

OL

843,07

4,81

189586

5,27

AK

11,69

0,07

1410

0,04

TP

2,12

0,01

480

0,01

OS

1,58

0,01

330

0,01

LP

5,86

0,03

984

0,03

Ogółem

17523,29

100,00

3600535

100,00

 


 

Zestawienie typów siedliskowych lasu w powierzchni nadleśnictwa

 

Typ siedliskowy lasu

Powierzchnia leśna

[ha]

Udział procentowy TSL

[%]

1

2

3

BS

13,03

0,07

BŚW

4786,97

27,32

BW

214,19

1,22

BB

35,12

0,19

BMŚW

3995,12

22,80

BMW

2099,28

11,98

BMB

95,46

0,54

LMŚW

1434,41

8,19

LMW

972,90

5,55

LMB

16,10

0,09

LŚW

150,43

0,86

LW

158,70

0,90

OL

358,36

2,05

OLJ

337,84

1,93

1,12

0,01

BMWYŻŚW

446,03

2,55

LMWYŻŚW

789,52

4,51

LWYŻŚW

1618,71

9,24

Ogółem

17523,29

100,00

 


 

Tabelaryczne zestawienie podstawowych parametrów drzewostanów wg głównych gatunków panujących

 


Parametry drzewostanów

Nadleśnictwo

1

2

drzewostany sosnowe

 

powierzchnia

13378,75

udział %

76,35

zapas (brutto)

2550849

udział %

70,84

zasobność m3 /ha (brutto)

191

spodziewany przyrost bieżący roczny m3 /ha

5,28

drzewostany bukowe

 

powierzchnia

1474,03

udział %

8,41

zapas (brutto)

515002

udział %

14,30

zasobność m3 /ha (brutto)

349

spodziewany przyrost bieżący roczny m3 /ha

6,32

drzewostany dębowe

 

powierzchnia

852,85

udział %

4,87

zapas (brutto)

170872

udział %

4,75

zasobność m3 /ha (brutto)

200

spodziewany przyrost bieżący roczny m3 /ha

4,69

drzewostany brzozowe

 

powierzchnia

595,37

udział %

3,40

zapas (brutto)

106912

udział %

2,97

zasobność m3 /ha (brutto)

180

spodziewany przyrost bieżący roczny m3 /ha

3,62

drzewostany olchowe

 

powierzchnia

843,07

udział %

4,81

zapas (brutto)

189586

udział %

5,27

zasobność m3 /ha (brutto)

225

spodziewany przyrost bieżący roczny m3 /ha

 

 

Pozostałe gatunki drzew zajmują łącznie 2,16% powierzchni leśnej Nadleśnictwa, a ich zapas stanowi 1,87% ogólnego zapasu. Największy udział wśród nich mają drzewostany modrzewiowe


Struktura  powierzchniowo-miąższościowa głównych gatunków panujących