Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Przedmiotem ochrony są w większości zbiorowiska bagienne i wodne. Ogólna powierzchnia użytków ekologicznych wynosi 40,38 ha. Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane są  4  użytki ekologiczne:

Zapadliska – celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących roślin. Użytek powołany Rozporządzeniem Nr 26/2002 Wojewody Śląskiego z 10 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Nr 42 z 14 czerwca 2002 r. poz. 1458).

Zapadliska I – celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących roślin. Użytek powołany Rozporządzeniem Nr 43/2002 Wojewody Śląskiego z 19 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Nr 47 z 1 lipca 2002 r. poz. 1613).

Ze względu na identyczny charakter i brak widocznej granicy między nimi zostały ujęte w jednym wydzieleniu.

Mokradła I – celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego , ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących roślin. Użytek powołany Rozporządzeniem Nr 42/2002 Wojewody Śląskiego z 19 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Nr 47 z 1 lipca 2002 r. poz. 1612).

Mokradła II – celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących roślin. Użytek powołany Rozporządzeniem Nr 45/2002 Wojewody Śląskiego z 26 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Nr 47 z 1 lipca 2002 r. poz. 1615).

Użytki zostały utworzone na położonych blisko siebie bagnach, występuje na nich roślinność bagienna (żurawina, rosiczka). Są miejscem lęgowym żurawi (Grus grus).