Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa zlokalizowane jest 12 pomników przyrody.

Dąb szypułkowy nr 40/202 – powołany Rozporządzeniem nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego nr 2).

Kłokoczka południowa nr 40/196 – powołany Rozporządzeniem nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego nr 2).

Dąb szypułkowy nr 24/280 – powołany Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. U. nr 2/96, poz. 5).

Dąb szypułkowy nr 24/109 – powołany Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 roku  w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. U. nr 2/96, poz. 5).

Dąb szypułkowy nr 24/117 – powołany Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. U. nr 2/96, poz. 5).

Buk zwyczajny nr 24/279 – powołany Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego  z dnia 6 lutego 1996 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. U. nr 2/96, poz. 5).

Buk i jawor nr 24/280 (zrośnięte) – powołany Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego  z dnia 6 lutego 1996 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. U. nr 2/96, poz. 5).

Sosna żółta nr 24/118 (3 szt.) – powołany Rozporządzeniem nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego nr 2).

Buk zwyczajny nr 24/116 (2 szt.) – powołany Rozporządzeniem nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego nr 2).

Brama Twardowskiego – powołany Rozporządzeniem nr 15/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze pomnika przyrody nieożywionej - skały wapiennej pod nazwą ,,Brama Twardowskiego" (Dz. Urz. Nr 25,  poz. 892).

Dęby nad Wiercicą – powołany Uchwałą nr 181/XXXI/2005 Rady Gminy Janów z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie uznania alei za pomnik przyrody (Dz. U. nr 29, poz. 821).

Lipa drobnolistna – powołany Uchwałą nr 153/XXI/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. U. nr 12, poz. 358).