Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Na gruntach Nadleśnictwa Złoty Potok położone są częściowo następujące obszary Natura 2000:

- Specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240020 „Ostoja Złotopotocka",

- Specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240015 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska",

- Specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240032 „Ostoja Kroczycka".

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Złoty Potok, nie obejmując gruntów w jego zarządzie znajdują się również:

- Specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240026 „Przełom Warty koło Mstowa",

- Specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240030 „Poczesna koło Częstochowy".