Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty Edukacyjne

 

1. Izba przyrodniczo-leśna w siedzibie nadleśnictwa*

 

W siedzibie Nadleśnictwa znajduje się izba przyrodniczo-leśnej wyposażona w tablice dydaktyczne, eksponaty  zwierząt i ptaków, można posłuchać odgłosów zwierząt przy  pomocy, których realizowana jest tematyka związana leśnictwem, łowiectwem, ochroną przyrody czy gospodarką leśną. Dodatkowo Nadleśnictwo posiada  atlasy, klucze do rozpoznawania owadów, ptaków, drzew, krzewów i roślin zielnych, za pomocą, których praktycznie można pokazać faunę i florę naszych lasów.

Uwaga * obiekt nieczynny dla zwiedzających w okresie zimowym tj.
od 1 listopada do 30 kwietnia.
 
 
 
2. Ścieżka edukacyjno-leśna „Poraj" na terenie Leśnictwa Poraj


Ścieżka edukacyjno-leśna w Poraju o długości 3,5 km z rozmieszczonymi 14-toma tablicami:

·       Tablica informacyjna z lokalizacją obiektu,

·       Zasady zachowania w lesie,

·       Życie społeczne mrówek,

·       Rośliny i ryby zalewu „Poraj",

·       Budowa piętrowa lasu,

·       Zwierzęta leśne, Płazy i gady,

·       Ptaki,

·       Prace pielęgnacyjne w lesie,

·       Czy dzięcioł może mieć wstrząs mózgu?

·       Rola wody w ekosystemie,

·       Ptaki wodne,

·       Ochrona lasu,

·       Różne „oblicza" grzybów,

·       Dokarmianie zwierzyny,

 

3. Ścieżka edukacyjno-leśna „Zielona Góra" na terenie Leśnictwa Zielona Góra

 

Ścieżka edukacyjno-leśna w Leśnictwie Zielona Góra długości 2,0 km z rozmieszczonymi 14-toma tablicami:

·          Tablica informacyjna,

·          Urządzenia łowieckie,

·          Biologia zwierząt łownych,

·          W jaki sposób zwierzęta zaznaczają swa obecność?,

·          Użytkowanie lasu,

·          Rok pracy leśnika,

·          Drzewa iglaste i liściaste,

·          Układ piętrowy lasu,

·          Ekosystem leśny,

·          Czy dzięcioła boli głowa?,

·          Las-skarbiec dóbr i pożytków, Sukcesja leśna, Jak rośnie las?,

·          Ciekawostki z życia drzew;

 

4. Ścieżka edukacyjno-leśna „Dziadówki" na terenie Leśnictwa Dziadówki

 

Ścieżka edukacyjno-leśna w leśnictwie Dziadówki o długości 2,3 km z 15 przystankami:

·         Leśna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna (z mapką ścieżki),

·         Ekosystem wodny,

·         Ptaki wodne,

·         Rozpoznać drzewo każdy może, Jak różne bywają lasy?,

·         Co to jest ochrona lasu?,

·         Jak leśnicy pielęgnują las?,

·         Zwierzęta naszych lasów,

·         Dokarmianie zwierzyny,

·         Rola i cechy okrajka lasu,

·         Układ piętrowy lasu,

·         Dzik,

·         Fazy życia lasu,

·         Rola lasu,

·         Ptaki pozostające lub przylatujące na zimę.

 

Przy ścieżkach Zielona Góra i Dziadówki znajdują się wiaty, które pełnią funkcje terenowej wiaty edukacyjnej.Miejsce to wyposażone jest w ławki, stoły oraz miejsce na ognisko.

 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia prelekcji lub pogadanki w przedszkolach, szkołach przez pracownika Służby Leśnej. Edukacja leśna obejmuje liczne zagadnienia dot. świadomości ekologicznej, kształtowania właściwych zachowań w lesie, szacunku dla tych dóbr, postaw proekologicznych i ochrony dziedzictwa leśnego. Przedstawiciele Nadleśnictwa uczestniczą w szkolnych konkursach dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Zapraszamy do odwiedzenia naszych obiektów edukacyjnych, jak również zachęcamy do podejmowania inicjatyw przez nauczycieli, w celu pogłębiania  wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

 

Szczegółowych informacji dot. zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Złoty Potok udziela Katarzyna Szostak tel. +48 34 32 91 175.