Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Złoty Potok jest jednostką przynależną do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, położone jest w VI Krainie Przyrodniczo - Leśnej Małopolskiej, Dzielnicy Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej (6), Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej (8) i Wyżyny Środkowo - Małopolskiej (9) i obejmuje swym zasięgiem 18 664 ha terenów leśnych Skarbu Państwa oraz 9 506 ha lasów nadzorowanych.

W skład Nadleśnictwa wchodzą dawne lasy prywatnych własności, z których część w trakcie zaboru przeszła na własność rządu carskiego (tzw. Leśnictwo Gidelskie). Po zakończeniu I wojny światowej lasy carskie przeszły na rzecz Skarbu Państwa i utworzono Nadleśnictwo. Największy z majątków - Złoty Potok należał do rodu Szreniawitów. W XVIIIw. kolejnymi właścicielami lasów złotopotockich (złotolasy) byli Koniecpolscy, Potoccy i Krasińscy. Ostatnim właścicielem był hrabia Raczyński, który wszedł w posiadanie tego majątku drogą małżeństwa z ostatnią dziedziczką z rodziny Krasińskich. W II połowie XIXw. Raczyńscy założyli w Złotym Potoku jedną z największych w Europie pstrągarni.

Nadleśnictwo Złoty Potok w obecnych granicach powstało w 1972 roku z połączenia trzech Nadleśnictw: Złoty Potok, Olsztyn i Julianka, a w 1974 roku dołączono północną część Nadleśnictwa Rzeniszów.

Zasięg działania administracyjnego Nadleśnictwa Złoty Potok obejmuje teren gmin: Rędziny, Mstów, Przyrów, Janów, Olsztyn, Kamienica Polska, Poczesna, Poraj, Koziegłowy, Żarki, Niegowa, Starcza, Lelów oraz miast: Żarki, Myszków, Częstochowa, Woźniki i Koziegłowy.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje powiaty: częstochowski, myszkowski i częściowo woźnicki.

Nadleśnictwo skłąda się z jednego obrębu leśnego, w którym znajduje się łącznie 13 leśnictw państwowych o średniej powierzchni 1 436 ha.

W skłąd Nadleśnictwa Złoty Potok wchodzi 13 leśnictw: Zielona Góra, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj, Siedlec, Żarki, Stawki, Julianka, Dziadówki, Konstantynów, Kamienna Góra, Dąbrowa, Zrębice..

Lasy Nadleśnictwa Złoty Potok w całości zaliczane są do lasów ochronnych:
- lasy wodochronne - 8196ha;
- lasy glebochronne - 282ha;
- lasy cenne przyrodniczo - 322ha;
- lasy uszkodzone przez przemysł - 7255ha.

Obszar Nadleśnictwa leży w dorzeczu Wiercicy i niewielkiej części dorzecza Warty. Skupia się raczej w dużych kompleksach, dwa kompleksy stanowią około 60% powierzchni Nadleśnictwa. Lesistość tego rejonu wynosi 21,5%. Rzeźba terenu w Nadleśnictwie Złoty Potok jest zróżnicowana.

Okres wegetacyjny trwa 210 - 220 dni, średnia roczna temperatura wynosi +7,5°C, a średnia roczna suma opadów 702mm. Śnieg zalega przez 75 dni.