Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Złoty Potok w obecnych granicach utworzone zostało w 1978 roku. Podstawą było Zarządzenie nr 62, Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 10 listopada 1978 r.

Nadleśnictwo powstało z połączenia całości lub części byłych nadleśnictw: Olsztyn, Złoty Potok, Julianka i Rzeniszów. Trzy pierwsze Nadleśnictwa połączono w 1972 r., jako Nadleśnictwo Złoty Potok, a poszczególne byłe nadleśnictwa stały się obrębami. W 1974r. dołączono część Nadleśnictwa Rzeniszów jako 4 obręb leśny (pozostała powierzchnia włączona została do Nadleśnictwa Siewierz).

 

Powierzchnia Nadleśnictwa i obrębów w 1974 r. przedstawiała się następująco:

 obręb Złoty Potok

4520,21 ha

 obręb Julianka

4759,82 ha

 obręb Olsztyn

4441,35 ha

 obręb Rzeniszów

3395,83 ha

 Razem Nadleśnictwo

17117,21 ha

 

            Na podstawie Zarządzenia nr 62 Naczelnego DLP powołującego Nadleśnictwo Złoty Potok,  reorganizacji uległ podział na obręby leśne. Powstały dwa obręby - obręb Olsztyn (z połączenia obrębów Olsztyn i Rzeniszów) i obręb Złoty Potok (z połączenia obrębów Złoty Potok i Julianka).

 

Lasy, przed I wojną światową, stanowiły własności prywatne i własność rządu carskiego (tzw. Leśnictwo  Gidelskie). Właścicielem największego z majątków ziemskich na tym terenie był hrabia Raczyński. Po zakończeniu I wojny światowej, lasy carskie przeszły na rzecz Skarbu Państwa. Z lasów Skarbu Państwa tworzone były nadleśnictwa.

             Po II wojnie światowej na mocy dekretu PKWN z dnia 12.XII.1944 r., upaństwowiono część lasów i utworzono kilka nadleśnictw, z których w 1978r. powstało Nadleśnictwo Złoty Potok.