Lista aktualności Lista aktualności

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach rolnych.

             Z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzanych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

             W związku z powyższym z dniem 01.04.2018 r. poszkodowani rolnicy kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania dokonują zespoły złożone z przedstawicieli gmin, przedstawicieli dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacze gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda.