Wydawca treści Wydawca treści

Lasy monitorowane

Lasy monitorowane

Nadleśnictwo Złoty Potok

uprzejmie informuje,

iż teren Nadleśnictwa oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

 

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, e‑mail:  zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl. Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów, e‑mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres do 90 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.