Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Złoty Potok
Nadleśnictwo Złoty Potok
+48 34 329 11 70, 605 205 537
+48 34 329 11 71

Złoty Potok, ul. Kościuszki 2
42-253 Janów

NIP 573-000-40-07   REGON 150026078

Godziny pracy biura Nadleśnictwa Złoty Potok:
poniedziałek - piątek od 700  do 1500, z wyjątkiem dni świątecznych.


Pokaż Nadleśnictwo Złoty Potok na większej mapie

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Krzypkowski
+48 34 329 11 70
Zastepca Nadleśniczego
mgr inż. Robert Gęsiarz
+48 34 329 11 70
Główny Księgowy
mgr Artur Mzyk
+48 34 329 11 81
Sekretarz
mgr inż. Marek Szostak
+48 34 329 11 97

Dział Gospodarki Leśnej

Irmina Barczyk
Starszy Specjalista SL
Tel.: +48 34 329 11 76
Tadeusz Wychowski
Starszy Specjalista SL
Tel.: +48 34 329 11 74
Katarzyna Szostak
Specjalista SL
Tel.: +48 34 329 11 75
Izabela Deksymer
Specjalista ds. Pozyskania i Sprzedaży Drewna
Tel.: +48 34 329 11 77

Inżynier Nadzoru

Tomasz Szmagier
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 329 11 94
Jarosław Biczak
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 329 11 95

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Jędrzejewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 34 329 11 80
Bernard Barczyk
Strażnik Leśny
Tel.: +48 34 329 11 72
Stanisław Stępień
Starszy Strażnik Lesny

Kadry

Beata Miedzińska
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: +48 34 329 11 89

Dział Administracji

Adam Deksymer
Starszy Referent
Tel.: +48 34 329 11 83
Kalina Malus
Referent ds. Administracyjnych
Tel.: +48 34 329 11 93

Dział Księgowości

Bożena Borowik
Starsza Księgowa
Tel.: +48 34 329 11 85
Julita Maślanka
Księgowa
Tel.: +48 34 329 11 86
Agnieszka Kulińska
Księgowa
Tel.: +48 34 329 11 87
Anna Bęben
Księgowa
Tel.: +48 34 329 11 84

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

Dyżurny PAD
Tel.: +48 34 329 11 98