Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok położnych jest 8 rezerwatów przyrody:

Sokole Góry, Parkowe, Bukowa Kępa, Wielki Las, Zielona Góra, Kaliszak, Ostrężnik, Cisy Przybynowskie.

 

Rezerwat „Sokole Góry"

Rezerwat utworzony został w celu zachowania malowniczego kompleksu wzgórz wapiennych z licznymi i różnorodnymi schroniskami i jaskiniami, bogatymi w unikatową endemiczną i reliktową faunę podziemną, porośniętego głównie naturalną i silnie zróżnicowaną roślinnością leśną. Teren rezerwatu obfituje w wiele chronionych gatunków zwierząt. Najcenniejszymi elementami fauny są między innymi endemiczne chrząszcze, reliktowe gatunki innych bezkręgowców oraz nietoperze, stanowiące jeden z głównych przedmiotów ochrony.

Rezerwat przyrody ,,Sokole Góry" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1953 r., Nr A-116, poz. 1509).

 

Rezerwat „Parkowe"

Rezerwat utworzony został w celu ochrony krajobrazu o dużym stopniu naturalności z dobrze

zachowanymi zbiorowiskami leśnymi. Rezerwat leży w obszarze Natura 2000 „Ostoja Złotopotocka" jak również w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

Rezerwat przyrody ,,Parkowe" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1957 r., Nr 75, poz. 464).

 

Rezerwat „Bukowa Kępa"

Głównym celem ochronnym rezerwatu jest zachowanie naturalnych zbiorowisk lasów bukowych na podłożu lessowym i wapiennym o charakterystycznym typie krajobrazu. Jego unikalność związana jest z występowaniem na niewielkiej powierzchni dwóch odmiennych typów krajobrazu: leśnego lessowego i jurajskiego. Rezerwat leży w obszarze Natura 2000 „Ostoja Złotopotocka", jak również w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

Rezerwat przyrody ,,Bukowa Kępa" został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1996 r., Nr 2, poz. 24).

 

Rezerwat „Wielki Las"

Celem ochrony w rezerwacie na podstawie Zarządzenia nr 19 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu typu olszowo-jesionowego z domieszką innych gatunków liściastych o cechach zespołu naturalnego.

Rezerwat leży na terenie Parku Krajobrazowego Stawki.

Rezerwat przyrody ,,Stawki" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1953 r., Nr 30, poz. 385).

 

Rezerwat „Zielona Góra"

Rezerwat chroni obszar obejmujący wzgórza wapienne z różnymi typami lasów mieszanych, z charakterystycznymi wychodniami skał wapiennych i wyżłobionych erozją w fantastyczne

kształty, jaskinie (m. in. „W Zielonej Górze" z „lasem" kolumn naciekowych).

Rezerwat leży w obszarze Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska" jak również w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

Rezerwat przyrody ,,Zielona Góra" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1953 r., Nr 42, poz. 510).

 

Rezerwat „Kaliszak"

Rezerwat obejmuje fragment lasu mieszanego jodłowo-sosnowego z domieszką innych gatunków o cechach zespołu naturalnego położonego w krajobrazie jurajskim. Rezerwat leży w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

Rezerwat przyrody ,,Kaliszak" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1954 r. Nr A-1, poz. 20).

 

Rezerwat „Ostrężnik"

Rezerwat ma na celu zachowanie fragmentu naturalnego lasu bukowego przy XIV wiecznych ruinach po zamku Ostrężnik. Na terenie rezerwatu znajduje się jaskinia Ostrężnicka. Rezerwat leży w obszarze Natura 2000 „Ostoja Złotopotocka.

Rezerwat przyrody ,,Ostrężnik" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1960 r., Nr. 29, poz. 138).

 

Rezerwat „Cisy Przybynowskie"

Rezerwat ma na celu zachowanie ze względów naukowych naturalnego stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata).

Rezerwat przyrody ,,Cisy Przybynowskie" został powołany Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 4228).