Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

 

 

 

Sprzedaż detaliczną prowadzą leśniczowie.

 

Kontakt telefoniczny do leśniczych


Lasy Nadzorowane

Nadleśnictwo Złoty Potok prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Złoty Potok pełni dyżury dla poszczególnych gmin nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wg poniższego schematu                                                               

Starostwo Częstochowa:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Mstów, Rędziny

Andrzej Bekus

Jan Bernatek

609 478 521

603 038 859

Urząd Gminy Mstów,

I poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Olsztyn

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Olsztyn,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Poczesna

Radosław Ryder

Ewa Patrzałek

603 032 019

603 034 539

Urząd Gminy Poczesna,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Janów

Karol Lelotko

Ewa Zyszczak

609 478 512

609 478 519

siedziba Nadleśnictwa

Złoty Potok, pok. 18

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

Kamienica Polska

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy

Kamienica Polska,

I czwartek miesiąca

 godz. 9.00-11.00

Starcza

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Gminy Starcza,

I czwartek miesiąca

godz. 12.00-13.00

Przyrów

Janusz Ziókowski

Jarosław Wojewoda

602 508 840

609 478 515

Urząd Gminy Przyrów,

II wtorek miesiąca

godz. 8.00-11.00

 

Starostwo Myszków:

 Gmina

Pełniący nadzór

Telefon kontaktowy 

Dni urzędowania

Żarki

Cezary Malus

Mateusz Domagała

609 478 517

881 921 749

Urząd Miasta

i Gminy Żarki,

I i III środa miesiąca

godz. 8.30-10.00

Niegowa

Krzysztof Zyszczak

Michał Maślanka

607 293 028

784 487 257

Urząd Gminy Niegowa,

I wtorek miesiąca

godz. 8.00-10.00

Koziegłowy

Artur Psiuk

Robert Figzał

609 461 158

603 034 247

Urząd Miasta

i Gminy Koziegłowy,

I wtorek miesiąca

godz. 9.00-11.00

Poraj

Wojciech Patrzałek

Joanna Gradzik

609 478 516

883 378 698

Urząd Gminy Poraj

II poniedziałek miesiąca

godz. 9.00-11.00

 

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Złoty Potok są:

Tomasz Szmagier - Inżynier Nadzoru, pok. 8, tel. 605 652 963,

Jarosław Biczak - Inżynier Nadzoru, pok. 8, tel. 603 032 262.

Zainteresowany właściciel, współwłaściciel, dzierżawca powinien posiadać dokumenty stwierdzające własność i odpowiada za prawidłowe wskazanie granic działki leśnej. W przypadku współwłasności bezwzględna jest zgoda wszystkich uprawnionych.


Leśne Mikołajki

Fundacja Przyjazna Planeta, 7 grudnia 2019 roku zorganizowała "Leśne Mikołajki” dla podopiecznych dzieci z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i innymi niepełnosprawnościami natury umysłowej.

Podczas oficjalnej części Prezes Fundacji przedstawił cele programu "Leczymy Lasem", realizowanego wraz z Lasami Państwowymi, SOSW Radomsko, i Bełchatów oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku. Wspomniał, że łącznie zorganizowano już 54 wyjazdy do lasu m.in. do Nadleśnictwa Złoty Potok. Wyjazdy przynoszą świetne efekty terapeutyczne. Takiego zdania są rodzice i nauczyciele oraz eksperci zewnętrzni. Zarząd Fundacji podejmuje działania, by Ministerstwo Edukacji zmobilizowało wszystkie Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze do prowadzenia cyklicznych zajęć w lesie. Podczas uroczystości odczytano list Agaty Kornhauser – Dudy: "Jestem wdzięczna za tę inicjatywę terapeutyczną, która odbywa się w środowisku naturalnym i mam nadzieję, że będą Państwo mogli rozpowszechnić ją na cały kraj..."

Następnie dzieci przepięknie zaprezentowały się w występach artystycznych i przeniosły uczestników spotkania w aurę świąt Bożego Narodzenia. Z rąk Świętego Mikołaja dzieci otrzymały prezenty. Były to globusy - lampki, które mają zachęcić dzieci do podróży po świecie. W dalszej części spotkania, odbyły się zajęcia terapeutyczne na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w Leśnictwie Borowiny na ścieżce "Opowieści Bielika".

Serdecznie dziękujemy Fundacji Przyjazna Planeta za zaproszenie na piękną uroczystość. Życzymy wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz w rozpowszechnieniu programu "Leczymy Lasem".


Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Złoty Potok, informuje o uruchomieniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), a także lasów referencyjnych oraz stref i powierzchni ochronnych.

W oparciu o wytyczne zawarte w piśmie RDLP w Katowicach zn. spr.: ZO.0152.10.2019 z dnia 31.05.2019 r. nadleśnictwo dokonało weryfikacji wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), a także lasów referencyjnych oraz stref i powierzchni ochronnych.

Dokumentacja oraz mapy dostępne będą w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok. Osobą odpowiedzialną za udzielenie wszelkich informacji jest Pani Katarzyna Szostak, adres e-mail: katarzyna.szostak@katowice.lasy.gov.pl tel. 34/ 329 11 75.

Termin konsultacji wyznacza się od 27.11.2019r. do 20.12.2019r.


„Barwy Jesieni na Jurze”

Po raz pierwszy Nadleśnictwo Złoty Potok zostało Mecenatem konkursu plastycznego „Barwy Jesieni na Jurze” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i krajoznawczej o Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, pobudzenie ich wyobraźni oraz uwrażliwienie na piękno krajobrazu jurajskiego szczególnie w okresie jesieni. W Poraju w GOK 21 października br., jurorzy z ogromną przyjemnością oceniali prace uczestników konkursu. Ocenie konkursowej poddanych zostało 478 z 512 prac (34 nie spełniały bowiem wymogów regulaminowych).  

Podczas oceny pod uwagę brana była przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem i kreatywność. Prace były oceniane w 3-ech kategoriach: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 października 2019 r. na scenie sali widowiskowo-kinowej „Bajka”. Z rąk Wójt Gminy Poraj – Katarzyny Kaźmierczak, Wicestarosty Myszkowskiego – Mariusza Morawca, p.o. Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok – Tomasza Szmagiera, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Myszkowskiego – Zdzisławy Polak, Radnej Powiatowej – Anny Sochy-Korendo, oraz przedstawiciela PPJ – Andrzeja Kozłowskiego, Laureaci odbierali nagrody.

Serdecznie gratulujemy i informujemy, że w najbliższym czasie nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Złoty Potok, dn. 25 października 2019r.


ZG.2281.7.2018


 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO1. Data, miejsce i rodzaj przeprowadzonego przetargu:

25.10.2019r. - godz. 12:00, siedziba Nadleśnictwa Złoty Potok - pierwszy ustny przetarg nieograniczony.

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

KW nr CZ1C/00089078/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

1/10 - powierzchnia 0,0722 ha, w tym użytek Bi - 0,0722, obręb ewidencyjny Złoty Potok - 0021, Gmina Janów - 032, powiat częstochowski - 04, województwo śląskie-24.

4. Liczba uczestników przetargu, liczba osób niedopuszczonych do przetargu

brak uczestników przetargu, osób niedopuszczonych - brak

5. Cena wywoławcza 44 600,00 zł, cena nabycia nieruchomości -------------.
6. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

brak nabywcy

 

Podpisał
Andrzej Krzypkowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok


#sprzątaMY

Ogólnopolska akcja #sprzątaMY odbyła się 20 września również w Nadleśnictwie Złoty Potok.

Leśnicy razem z grupą ochotników ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Janowie tj. klasą ósmą w raz z wychowawczynią Małgorzatą Ujmą, przystąpili do sprzątania lasu. Nadleśnictwo zapewniło uczestnikom rękawice oraz worki na śmieci. W sumie udało się zebrać kilkanaście worków śmieci. Efekt działań uczniów widać gołym okiem. W ramach podziękowań za ciężko wykonaną pracę czekało ognisko wraz z słodkim poczęstunkiem.

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują. Akcja #sprzątaMY została zainicjonowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji #sprzątaMY. Cieszymy się z tak licznego udziału młodzieży w akcji i zapraszamy ponownie za rok!

 


Jesienna akcja szczepienie lisów 2019

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09.-27.09.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:

- gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,

- gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,

- powiatu kłobuckiego,

- gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,

- powiatu raciborskiego,

- gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,

- gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:

1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

17. w pierwszej połowie 2019 r. nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

 


#sprzątaMY polskie lasy z Prezydentem

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie na  klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy. Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.  

 

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Szostak tel. 883 378 696


"Przerwany Marsz"

„Przerwany Marsz”

W dniu 2-go września 2019 roku, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny, udali się na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

Nadleśnictwo Złoty Potok brało udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, Szkołę Podstawową w Ludwinowie oraz Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie. Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu.

 

https://www.przerwanymarsz.pl/


Nagroda za wskazanie podpalacza

W związku z podpaleniami lasów w roku 2019 Nadleśnictwo Złoty Potok,  Gmina Poraj oraz Gmnia Poczesna wyznaczyli nagrodę w wysokości 15,0 tyś. zł za wskazanie sprawcy podpaleń i przekazanie wiarygodnej wiadomości organom ścigania

Zauważyłeś coś niepokojącego, zadzwoń:  
tel.: (34) 333 35 10; (34) 369 09 10; 997; 112


75 rocznica Powstania Warszawskiego

W przeddzień 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Wójt Gminy Janów Edward Moskalik, Zastępca Wójta Lidia Piestrzyńska, senator Ryszard Majer w imieniu własnym i posła Szymona Giżyńskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Andrzej Krzypkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok wraz z leśnikami, uczcili pamięć powstańców składając kwiaty, na wojennej mogile żołnierzy Armii Krajowej znajdującej się przy w lesie przy drodze do wsi Hucisko.

Przybyła delegacja uczciła pamięć plut. Tadeusza Sukiennika ps. "Jawor", Edwarda Sukiennika ps."Kmicic", Zygmunta Nadulskiego ps. "Latarnia" i 2 nieznanych żołnierzy Armii Krajowej poległych 21 września 1943 roku w potyczce z wojskami niemieckimi i pochowanymi w tym miejscu w leśnej mogile.

 

Link: https://www.janow.pl/rocznica-powstania-warszawskiego


Zajęcia edukacyjne z Harcerzami

Większość obozów harcerskich odbywa się na terenie Lasów Państwowych. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo podczas wypadów harcerzy przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w pierwszych dniach trwania obozu dokonują rozpoznania terenu obozu pod względem bezpieczeństwa oraz zapoznania uczestników obozu ze sposobem alarmowania i postępowania na wypadek zagrożenia. Leśnicy również przeprowadzają zajęcia edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników obozów z zasadami bezpieczeństwa na terenach leśnych. Możliwość organizacji wypadów harcerskich w lesie z pewnością pozwoli wykształcić w młodych ludziach wrażliwość na las i przyrodę.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KxcD7W-saJs&feature=youtu.be

 

 


Ogłoszenie o naborze na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Treść ogłoszenia wraz z oświadczeniami, które należy złożyć ubiegająć się o przyjęcie na staż znajdują się w plikach PDF, do pobrania poniżej.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU WIOSNA W LESIE

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU WIOSNA W LESIE

5 czerwca odbyło się spotkanie komisyjne w trakcie, którego wyłoniono laureatów XVI Edycji Konkursu Plastycznego „Wiosna w Lesie”. Wszelkie informacje o wynikach, terminie i miejscu wręczeniu nagród będą nadesłane pocztą.

Rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Wiosna w Lesie” odbyło się 14 czerwca 2019 r.  o godz. 9:30 w Ośrodku wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Poniku.  Laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody książkowe. Serdecznie dziękujemy za udziału w konkursie oraz za przybycie na rozdanie nagród. 

Zapraszamy  na XVII edycję konkursu w przyszłym roku.

 


Czas płynie bardzo szybko. 95-lecie Lasów Państwowych

To właśnie dziś 28 czerwca 2019 roku mija dokładnie 95 lat od podpisania dokumentu powołującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ledwo się urodziliśmy, ani się obejrzymy a tu już pierwsze siwe włosy. Chwilę temu była zima a teraz jest środek lata. I tak ze wszystkim, z całym naszym życiem.

Po I wojnie światowej polskie władze musiały uporać się z wieloma problemami. Jednym z nich była konieczność opieki nad kurczącymi się zasobami leśnymi. Ogromne zniszczenia oraz rozdrobnienie własności nie ułatwiały zadania. Wszyscy byli zgodni, że trzeba stworzyć kompleksowy system zarządzania.

Właśnie dlatego 28 czerwca 1924 roku powołano Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 95 lat leśnicy pracują dla dobra lasu i ludzi, starając się pogodzić różne potrzeby, różne cele.

Wsłuchując się w głos przyrody i ludzi staramy się poszukiwać najlepszych rozwiązań - dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewna i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Mimo historycznych zakrętów i zmian, organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością Staramy się gospodarować lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie. Wiele powodów do dumy dają także inne nasze działania: realizowane projekty rozwojowe, rozbudowa infrastruktury turystycznej, nowe drogi leśne czy działalność edukacyjno-informacyjna.

Niewątpliwie jednym z największych sukcesów ostatnich 95 lat pracy wielu pokoleń leśników jest zwiększenie powierzchni lasów w Polsce. Dbamy też o to, żeby lasy trwały, żeby nie zabrakło ich dla następnych pokoleń. Zdrowy las jest też gwarancją zdrowego otoczenia, czyli naszego zdrowia. Szanujmy lasy.

Nie tylko dziś, w tym wyjątkowym dniu, zachęcamy do lektury pozycji pt. Leśny Wehikuł Czasu. To wydawnictwo, które z nieprzemijającym urokiem starych fotografii z okresu II Rzeczypospolitej przedstawia historię Lasów Państwowych.

- Historia Lasów Państwowych, to niema stulecie. W tym czasie przez polskie ziemie przetoczyła się wojna światowa, kraj zmienił granice. Jednak Lasy Państwowe postawione na stabilnym i mocnym fundamencie przetrwały i trwają nadal. Leśnicy dowiedli, że są grupą zawodową, której państwo może zaufać i powierzyć w zarząd ruszt przyrodniczy kraju - napisał we wstępie do Leśnego Wehikułu Czasu Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z filmem przedstawiającym w pigułce historię Lasów Państwowych oraz do lektury artykułu o historii Lasów Państwowych. To i wiele więcej znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu.


Dzień Bioróżnorodności i Sportu w Kamieniołomie Lipówka w Rudnikach k. Częstochowy

Dzień Bioróżnorodności i Sportu

w Kamieniołomie Lipówka w Rudnikach k. Częstochowy

9 czerwca godz. 12.00-17.00

 

CEMEX Polska wspólnie z Gminą Rędziny zapraszają na piknik edukacyjny „Dzień Bioróżnorodności i Sportu”, który odbędzie się 9 czerwca w Kamieniołomie Lipówka w Rudnikach. Będzie on okazją do poszerzenia wiedzy o bogactwie przyrody oraz zdrowym stylu życia.

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli poznać tajniki różnorodności natury, przyswoić zasady zdrowego stylu życia oraz sprawdzić się w konkurencjach sportowych. Będzie to również okazja do integracji i dobrej zabawy dla całych rodzin.

Zaplanowane są liczne atrakcje. Nowością jest gra terenowa -  Lipówkowa Ścieżka Questów. Będzie można skorzystać z przejażdżki na koniu i kucyku oraz spróbować sił w płukaniu złota. Odbędzie się również turniej motorowy na torze do mini-żużla.

 

Organizatorami wydarzenia są CEMEX Polska i Gmina Rędziny. Partnerami wydarzenia są: Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Muzeum Geologiczne, Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie (Koło w Częstochowie i Koło w Rędzinach), Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Złoty Potok, Liga Ochrony Przyrody, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Muzeum Częstochowskie, UKS Speedway Rędziny, Keszomaniacy, @Alfanet, Ochotnicza Straż Pożarna z Konina, Rancho Wolnym Krokiem. Partnerzy przygotują stoiska, na których będzie można zapoznać się z ich działalnością i poszerzyć swoją wiedzę o przyrodzie, człowieku, zdrowym stylu życia i odżywiania, dowiedzieć się na czym polega geocaching lub po prostu dobrze się bawić. Kadrą wspierającą prowadzenie stoisk będzie młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie. Patronat nad imprezą objęły: Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Radio Jura.

 

Wstęp na wydarzenie oraz wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Ramowy program Dnia BioRóżnorodności i Sportu (12.00 -17.00)

 

12:00 Rozpoczęcie pikniku edukacyjnego

13:00 Lipówkowa Ścieżka Questów –  rozpoczęcie I tury (losowanie nagród o godz. 14:30)

14:00 Turniej punktowy mini żużla (przewidywany czas 1,5 godz.)

15:00 Lipówkowa Ścieżka Questów – rozpoczęcie II tury (losowanie nagród o godz. 16:30)

17:00 Zakończenie pikniku edukacyjnego

 

 

W momencie zakończenia pikniku edukacyjnego - o godzinie 17.00 - rozpoczyna się godzinny GeoCachingowy event "Kumak CI-TO nie sprzątnie".  Dla uczestników będzie pamiątkowy drewniaczek. Dla chętnych osób po zakończeniu eventu  (godz. 18.00) przewidywane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek połączone z serią żabich zabaw, nie tylko dla najmłodszych. Koszt jednej porcji „kumakowego cateringu” ;-) to 7 zł: kiełbaska+pieczywo+musztarda+ketczup+talerzyk. Można oczywiście przynieść własny prowiant. O szczegóły dopytujcie się na stoisku Keszomaniaków. 

 

STOISKA i ATRAKCJE w czasie DNIA BIORÓŻNORODNOŚCI I SPORTU

Strefa Przyrodnicza

- Kojące dotknięcie Flory - Rośliny lecznicze

- Roślinny róg obfitości - Znane i mniej znane rośliny pokarmowe

- Tajemnice drzew - Dendrologia

- Przyrodniczy Sherlock Holmes -Ślady i tropy zwierząt

- Skrzydlaci książęta i  Ptasi Konkurs Plastyczny - Ornitologia

- Miodne historie - Pszczelarstwo

- Ochrona przyrody i Wyzwanie Plastyczno - Techniczne „Osobliwości Lipówki”

- Leśne bogactwo - Wielofunkcyjność gospodarki leśnej

- Zagraj w zielone - Przyrodnicze zgadywanki, pieczątki i pudełko tajemnic

- Paleontologia i Stanowisko Poszukiwaczy Skamieniałości

- W królestwie skał i minerałów - Geologia

- Przyroda Województwa Śląskiego i Stanowisko Pogromców Śmieci

- Lipówkowa Ścieżka Questów

 

Strefa Różnorodności

- Co skrywa ludzkie ciało ? - stoisko anatomiczne

- Jak bardzo się różnimy? - stoisko fizjologii człowieka

- Sprawdź czy dobrze się odżywiasz! - Stoisko o charakterze doradztwa dietetycznego

- Domowe laboratorium chemiczne

- Geocaching. Jak nie wiecie co to jest to koniecznie zapytajcie o to na stoisku Keszomaniaków ;-)

- Biżuteria z kamieni naturalnych i Stanowisko Poszukiwaczy Złota

- Żużlowe potyczki - turniej mini żużla

- Patataj pataj!  - przejażdżki na koniu i kucyku

- Hej hop! - trampolina

- Z górki na pazurki! - dmuchaniec

- Szusowanie w środku wiosny? - wyścigi na nartach

- Uf jak gorąco! - Strażacka kurtyna wodna do schładzania w przypadku upału

- I głodny stąd nie wyjdzie nikt - bezpłatny poczęstunek dla wszystkich

- Skoczymy na małą kawkę? - Bike Cafe (płatne)

- To co Tygryski lubią najbardziej - popcorn, wata cukrowa (płatne)

 

My zapewniamy przednią zabawę. :-D Wy zabierzcie dobry humor i zaklinajcie słoneczną pogodę! Zapraszamy  Serdecznie! Do zobaczenia w Kamieniołomie Lipówka.

 

 

 

 

 


Sprzedaż pustostanu

Złoty Potok, 22 maja 2019 r.

Zn.spr. SA.2101.1.2019.AD

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42‑253 Janów, NIP 573-000-40-07, REGON 150026078 informuje, iż przeznacza do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, nie będących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży budynek mieszkalny jednorodzinny (pustostan) zgodnie z art. 40a, pkt 9 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz.U.z 2018r., poz. 2129 z późn.zm.).

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny pustostan o powierzchni użytkowej 101,30 m2 składający się:

Piwnica: 2 pomieszczenia gospodarcze,

Parter: kuchnia, łazienka, pokój, garderoba, wiatrołap, korytarz

Poddasze: pokój, korytarz, 2 pomieszczenia gospodarcze

położony jest w miejscowości Bystrzanowice, gmina Janów, obręb ewidencyjny Bystrzanowice, działka ewidencyjna nr 1405/2 o powierzchni 0,0794 ha.

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną,
  • elektryczną
  • ogrzewanie etażowe za pomocą pieców kaflowych i kominka,
  • wentylację grawitacyjną.

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej prowadzona jest księga wieczysta KW nr CZ1C/00112189/8 (dział III i IV bez obciążeń). Nieruchomość nie jest wpisana do ewidencji zabytków.

 

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.z 2018r., poz. 2129 z późn.zm.), w trybie ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.10.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jaka nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. 2013.1206).

Zamiar nabycia wyżej wskazanego budynku jednorodzinnego (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy o lasach, zgłaszają Sprzedającemu w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o sprzedaży ww. pustostanu w prasie tj. licząc od dnia 28.05.2019r.do sekretariatu Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • oświadczenie o niewykorzystaniu przysługującego prawa nabycia nieruchomości z zasobów Lasów Państwowych,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa wart. 40a ust. 6 ustawy o lasach. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie, wystawiony przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy, zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy,
  • propozycje sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat, w jakich zostanie spłacona należność,
  • podpisana KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (do pobrania ze strony internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zloty_potok/komunikaty_i_ogloszenia)

 

Jeżeli wniosek o nabycie nieruchomości złoży więcej niż jedna uprawniona osoba, ogłoszony zostanie przetarg ograniczony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 32-91-197 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30.

 

 

 

Z poważaniem,

 

mgr inż. Andrzej Krzypkowski


Konkurs plastyczny „Wiosna w Lesie”

Nadleśnictwo Złoty Potok zaprasza do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu „Wiosna w Lesie”.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który znajduje się w załączeniu.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Szostak – tel.(34) 329 11 75.

 


Informacja o zamiarze zbycia nieruchomości

Złoty Potok, 06 maja 2019r.

ZG.2281.7.2018.TW

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Nadleśnictwo Złoty Potok zamierza zbyć zbędną nieruchomość gruntową, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiącą działkę ewidencyjną:

 

1/10 – użytek Bi - pow. 0,0722 ha – obręb ewidencyjny Złoty Potok, Gmina Janów – CZ1C/00089078/6

 

 

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.

Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok w Złotym Potoku przy ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonów: [34] 329-11-74, 605-205-538. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Tadeusz Wychowski.

 

PODPISAŁ

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK

mgr inż. Andrzej Krzypkowski


— 20 Items per Page
Zeige 1 - 20 von 44 Ergebnissen.