Asset Publisher Asset Publisher

Leśne Mikołajki

Fundacja Przyjazna Planeta, 7 grudnia 2019 roku zorganizowała "Leśne Mikołajki” dla podopiecznych dzieci z autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i innymi niepełnosprawnościami natury umysłowej.

Podczas oficjalnej części Prezes Fundacji przedstawił cele programu "Leczymy Lasem", realizowanego wraz z Lasami Państwowymi, SOSW Radomsko, i Bełchatów oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku. Wspomniał, że łącznie zorganizowano już 54 wyjazdy do lasu m.in. do Nadleśnictwa Złoty Potok. Wyjazdy przynoszą świetne efekty terapeutyczne. Takiego zdania są rodzice i nauczyciele oraz eksperci zewnętrzni. Zarząd Fundacji podejmuje działania, by Ministerstwo Edukacji zmobilizowało wszystkie Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze do prowadzenia cyklicznych zajęć w lesie. Podczas uroczystości odczytano list Agaty Kornhauser – Dudy: "Jestem wdzięczna za tę inicjatywę terapeutyczną, która odbywa się w środowisku naturalnym i mam nadzieję, że będą Państwo mogli rozpowszechnić ją na cały kraj..."

Następnie dzieci przepięknie zaprezentowały się w występach artystycznych i przeniosły uczestników spotkania w aurę świąt Bożego Narodzenia. Z rąk Świętego Mikołaja dzieci otrzymały prezenty. Były to globusy - lampki, które mają zachęcić dzieci do podróży po świecie. W dalszej części spotkania, odbyły się zajęcia terapeutyczne na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w Leśnictwie Borowiny na ścieżce "Opowieści Bielika".

Serdecznie dziękujemy Fundacji Przyjazna Planeta za zaproszenie na piękną uroczystość. Życzymy wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz w rozpowszechnieniu programu "Leczymy Lasem".