Lista aktualności Lista aktualności

Postępowanie przetargowe: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III

Postępowanie przetargowe: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III


Data opublikowania: 2020/12/30

Data składania ofert lub wniosków: 2021/01/15 godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zal. nr 1-7 oraz 11-13 do SIWZ

Zal nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Zal nr 9 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zal nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót